Çocuk Danışmanlığı

Merkezimizde, çocuklar ve ergenlere yönelik olarak, onların hem bulundukları yaş dönemine ait gelişim özellikleri, hem de yaşadıkları sosyal çevreleri ile etkileşim sürecinde ortaya çıkabilecek; duygusal, sosyal, gelişimsel ve davranışsal sorunlarının çözümlenmesi, bireysel gelişimlerinin yaşlarına ve cinsiyetlerine uygun olarak desteklenmesi ve güçlendirilmesine yönelik hizmetler verilmektedir. Probleme yönelik çalışmaların yanı sıra, çocuğun/ergenin sosyal ve duygusal açıdan güçlenebilmesi, arkadaşlarıyla sağlıklı ve besleyici ilişkiler kurabilmesi amaçlanmaktadır.
Bu danışmanlık hizmetleri ebeveyn tutumları ile birlikte çalışılarak ve gerektiğinde okul ile de iş birliği yapılarak yürütülmektedir.