Gelişimsel Değerlendirme ve Yönlendirme Danışmanlığı

Her çocuğun ilgisi, ihtiyacı, gelişimsel özellikleri, öğrenme yöntemi birbirinden farklıdır. Çocuğun gelişimin her yönden desteklenebilmesi için çocuğun objektif olarak değerlendirilmesi gereklidir. Çocukların gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri belirlendiğinde kazandırılmak istenen hedeflere ulaşılması mümkün olur. Merkezimizde, çocuklar arasındaki bireysel farklılıkların belirlenmesi, güçlü taraflarının ya da geliştirilebilecek olan özel gereksinimlerinin erken dönemlerde tespit edilmesi ve bu kapsamda etkili stratejilerin oluşturulmasına yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir.