Grup Eğitimi

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin, bireysel eğitim programında kazandığı davranışları içselleştirmesini ve bu davranışları hayatının bir parçası olarak görmesini amaçlayan, bireyin topluma uyumunu destekleyen bir eğitim programıdır. Programda çocuklara, alışkın oldukları aile ortamı sınırları dışında, akranlarıyla birlikte fiziksel, zihinsel, dil ve sosyal gelişimlerini besleyen eğitsel ve sosyal bir ortam sunulmaktadır.