Ölçme ve Değerlendirme Hizmetleri

Özel eğitimde eğitimsel ve gelişimsel değerlendirme, çocuklarla ilgili sorunların akademik, davranışsal, gelişimsel gibi yönelimlerinin belirlenip incelenmesi ve bireyle ilgili eğitimsel kararlar alınması amacıyla yapılan bir veri toplama sürecidir.