Aile Danışmanlığı

AİLE EĞİTİM PROGRAMI
Engelli çocuğun akademik, sosyal, kişisel bakım ve becerilerine ilişkin durum ve gelişimi konusunda ailelerle birlikte çözüm yolları bulmayı amaçlayan, ailelere hem kendilerinin sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılama hem de çocuklarının evde bakımı konusunda yardımcı olan ve ailenin bir bütün olarak sosyal çevreye uyumunu destekleyen programdır.