Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik tedavi nedir? Tedavi sırasında nasıl bir süreç izlenir?
Fizik Tedavinin amacı hareket sistemindeki hastalıklarının rehabilitasyonu ve fonksiyon eksikliği ve bozukluklarını normal haline döndürmektir. Yani bireyin hareketi algılamasını sağlamak, gövdesini hissetmesini öğretmek, hareketliliği sağlamasına ve çevreyi öğrenmesine yardım etmek için gerekli uyarının elde edilmesi amaçlanır.
Programdan kimler yararlanabilir
Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, kaba ve/veya ince motor gelişim becerileri ve günlük yaşam aktiviteleri olumsuz etkilenmiş, bu nedenle fonksiyonel hareket yeteneği ve aktiviteleri kısıtlanmış her yaştaki BEDENSEL ENGELLİ birey yararlanabilir.

Bedensel engelliliğe neden olan hastalıklar
1.Serebral Palsi (Cerebral Palsy / CP / SP)
Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif, Metabolik ve Genetik Kökenli Hastalıklar
Mental Motor Retardasyon (MMR)
(Mental Motor Gerilik)
Doğuştan Kol Felci
(Brakial Pleksus Yaralanması)
Omurilik Kapanma Defektleri
(Spina Bifida-Meningomyelosel)
Doğuştan Kas Hastalıkları
Travmatik Nedenli Merkezi Sinir Sistemi Yaralanmaları
Süreğen Hastalıklardan Kaynaklanan Motor Gelişim Gerilikleri

Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı kimlere verilir?
Sağlık Kurulu Raporunda bahsedilen tanı Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programının içinde belirtiliyorsa ayrıca bir görüş istemeye gerek yoktur.