Telefon : 0262 323 55 52 Mobil Tel : 0541 804 31 38

Gerekli girişimlerde bulunulmasına karşı en az altı ay süren okuma hızında yavaşlık, okuduğunu anlamada güçlük, yazılı anlatım güçlükleri, akıl yürütmede güçlük çeken normal ve anormal üstü zeka düzeyine sahip olmasına rağmen yaş düzeyine uygun akademik ve sosyal beceri gelişimine sahip olamama durumudur.

HTML gömme mevcut değil.
KAPAT