Öğrenme Güçlüğü Nedir ?

Gerekli girişimlerde bulunulmasına karşı en az altı ay süren okuma hızında yavaşlık, okuduğunu anlamada güçlük, yazılı anlatım güçlükleri, akıl yürütmede güçlük çeken normal ve anormal üstü zeka düzeyine sahip olmasına rağmen yaş düzeyine uygun akademik ve sosyal beceri gelişimine sahip olamama durumudur.