Psikomotor Gelişim (Büyük ve Küçük Kas Gelişimi)

Psikomotor Gelişim (büyük ve küçük kas gelişimi): 

   Büyük Kas Gelişimi ( Kaba Motor Gelişim Alanı) :

Bireyin sahip olduğu büyük kas gruplarının hareketlerini ve bunun ötesinde birkaç kas grubunun belli bir organizasyon içerisinde uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan becerilerin tümüdür.

Çocukta kas gelişimi de belli bir sırayı takip etmektedir. Bu doğrultuda ilk önce baş sonra sırasıyla omuzların ve nihayetinde kalçaların kontrol etme yetisi gelişir. Kaba motor gelişim bir takım beceriler için kendi başına önem taşımakla birlikte, eş zamanlı olarak İnce motor becerilerinin gelişmesine de belli bir alt yapı sağlar.

Dolaylı yoldan diğer alanların da gelişmesine katkıda bulunur. Örneğin mobilizasyonu kısmen dahi olan bir çocuğun, öğrenme yaşantısına ve buna bağlı olarak ta daha çok deneme yanılmaya maruz kalması, onun toplumsal, bilişsel ve dil gelişimini de dolaylı yoldan desteklemektedir. Dönme, emekleme, oturma, destekle ayakta durma, kısa süreli ayakta durabilme, eğilip doğrulma, yürüme, koşma, karalama yapma gibi becerileri gelişim ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.

 

Küçük Kas Gelişimi ( İnce Motor Gelişim Alanı):

Büyük kas gruplarının gelişimi ile daha küçük kas grupları da kendi gelişim sürecine başlarlar. İnce motor becerileri kapsayan kas grupları özellikle istemli göz hareketlerini sağlayan bunun yanı sıra ellerin istemli ve koordineli bir biçimde çalışmasını sağlayan kas gruplarını kapsamaktadır. El-göz koordinasyonu olarak tanımlanan, ellerin ve gözlerin istemli bir hareket doğrultusunda belli bir eşgüdüm içerisinde çalışmasını sağlayan beceriler bu gelişim alanın çok önemli bir yapı taşını oluşturmaktadır.
Özellikle küçük yaştaki çocuklarda gelişim alanlarının kapsadığı becerileri tamamen izole olarak görmek yanıltıcıdır. Zira bu alanlar zaman zaman binişik bir yapı gösterirler.

Her ne kadar küçük kas gruplarını kapsayan ince motor gelişim alanı bir hareket ya da fiziksel bir beceri alanı olarak görünse de gerçekte bu alan bilişsel gelişim ile çok ilintilidir. Bu alanda yer alan çizim becerileri el –göz koordinasyonunu gerektirirken aynı zamanda çocuğun çizdiği figürü yapmak için dikkatini, belleğini ve planlama yetisini kullanmayı gerektiren bilişsel aktivitelerde yer almaktadır.

Okul döneminde kalem tutma, makasla kompozisyon ifade eden şekil kesme, iki tekerlekli bisiklet sürme, fermuar çekme, bağcık bağlama gibi birçok beceriyi yapabilir düzeye ulaşırlar.