Kategori Genel

Spina Bifida Nedir ?

Türkiye’de spina bifida ne sıklıkla görülüyor? Spina Bifida ülkemizde gerçek bir sağlık problemi olarak kabul ediliyor. Her 1000 doğumdan biri Spina Bifidalı. Bu durum geri kalmışlığın bir göstergesi. Bu hastalık bir ülkede sağlık sisteminin geri olduğunun ölçmek için bakılacak iki,…

Otizm Nedir ?

Otizmin Olası Belirtileri Otizm kişileri farklı derecelerde etkilemekle birlikte ortak özellikleri bulunmaktadır. Dr. Lorna Wing (1989) bunu eksiklik üçlüsü olarak tanımlıyor. Sosyal iletişim (ilişki kurmada yaşadıkları güçlükler) Sosyal anlaşabilme (sözel ya da sözel olmayan diyalog kurma zorluğu) Hayal kurabilme ( normal gelişmenin…

Psikomotor Gelişim (Büyük ve Küçük Kas Gelişimi)

Psikomotor Gelişim (büyük ve küçük kas gelişimi):     Büyük Kas Gelişimi ( Kaba Motor Gelişim Alanı) : Bireyin sahip olduğu büyük kas gruplarının hareketlerini ve bunun ötesinde birkaç kas grubunun belli bir organizasyon içerisinde uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan becerilerin tümüdür. Çocukta…

OKUL BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ

Çalışma alışkanlığı kazandırmak sadece okul başarısı için gerekli değil,  aynı zamanda yetişkin yaşantısında da organize olmak, planlama yeteneği geliştirmek ve iş hayatındaki başarı için gerekli temel beceri kazanmak anlamına da gelmektedir. Ödev: İlköğretim müfredatında ev etkinliği olarak isimlendirilmektedir. Amaç: Küçük sınıflarda ev…

Öğrenme Güçlüğü Nedir ?

Gerekli girişimlerde bulunulmasına karşı en az altı ay süren okuma hızında yavaşlık, okuduğunu anlamada güçlük, yazılı anlatım güçlükleri, akıl yürütmede güçlük çeken normal ve anormal üstü zeka düzeyine sahip olmasına rağmen yaş düzeyine uygun akademik ve sosyal beceri gelişimine sahip…